ORKA ERP Naše ERP rješenje

Moduli našeg ERP rješenja pokrivaju sve funkcije poduzeća te su izmjenjivi i kombiniraju se prema potrebama svakog pojedinog klijenta. ORKA ERP rješenjem obuhvaćeni su svi moduli koje zahtijeva jedan moderan ERP sustav. Dolje navodimo samo neke od naših modula, a ostali specifični ERP moduli grade se i integriraju ovisno o željama i potrebama klijenta.

MATIČNI PODACITRAJNA IMOVINALJUDSKI RESURSIPLAĆE I DRUGI DOHOTCINABAVAPROIZVODNJAPRODAJAFINANCIJE I SALDA KONTI

ERP modul Matični podaci je glavni modul i objedinjuje funkcije svih ostalih korištenih modula. Omogućen je pregled svih ERP modula i interakcija s njihovim sadržajem. Modul sadrži segmente vezane za državnu i internu organizaciju (uključeni su i poslovni partneri), poreze, razne šifarnike (sve podvrste), omogućen je uvid u proizvode i usluge poduzeća, prihvat podataka, sustave zaštite podataka… i sve ostale segmente ostalih modula. Detaljniji pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Trajna imovina omogućava evidenciju i praćenje osnovnih sredstava (od unosa sve do rashoda osnovnih sredstava), šifarnika, sitnog inventara, knjiženja i inventure trajne imovine, inventurne komisije, amortizacije, revalorizacije osnovnih sredstava, zadužnice itd. Detaljniji pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Ljudski resursi (HRM, engl. Human Resource Management) daje uvid u sve detalje o natječajima za prijem u radni odnos, evidenciji zaposlenika i ostalih osoba (osobni i ostali podaci), raznim izvještajima (od struke zaposlenika po odjelima do evidencije staža), itd. Također, modul omogućava i pregled nekih funkcionalnosti ERP modula Plaće i drugi dohotci, kao što su pregled organizacije (državne i unutar tvrtke), pregled šifarnika (jednostavnih i akademskih) te svih vrsta uplata i isplata, te uvid u sustave zaštite i načine prihvata podataka. Detaljniji pregled funkcionalnosti modula dostupan jeUp ispod u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Plaće i ostali dohotci omogućava evidenciju rada i prisutnosti zaposlenika na poslu, evidenciju honorarnih suradnika, pregled obračuna plaće (od samog dokumenta isplate plaće do odabira i redoslijeda plaćanja) i drugog dohotka, zakonskih izvještaja (JOPPD i drugi obrasci), raznih preglede (pregledi isplata, rekapitulacija, plaća i sl.) itd. Osim navedenog modul omogućava uvid u državne organizaciju i organizaciju unutar tvrtke, pregled šifarnika (jednostavnih i akademskih) i svih vrsta uplata i isplata, te pregled sustava zaštite i načina prihvata podataka – što su neke od funkcionalnosti ERP modula Ljudski resursi. Moguća je i tajnost podataka pri čemu je moguće izdvajanje cijelog modula na zasebni server sa posebnim protokolom pristupa te definiranje ovlaštenih osoba koje mogu vidjeti sam obračun. Detaljniji pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Nabava osim općenitih funkcionalnosti vezanih za procese nabave sadrži i pregled dokumenata vezanih za plan nabave, zahtjev za nabavu i prednarudžbu, ponudu dobavljača i narudžbu dobavljača te primke, reklamacije, pregled raznih izvještaja itd. Detaljan pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Proizvodnja osim općenitih funkcionalnosti vezanih za izradu i knjiženje dokumenata za proizvodnju, podržava i rad s dokumentima kao što su radni nalozi, sastavnice, izdatnice, predatnice, dokumenti povrata iz proizvodnje, zahtjevi za proizvodnju itd. Modul daje i pregled evidencije proizvodnje te raznih izvještaja vezanih za proizvodnju. Detaljan pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Prodaja čine dva podmodula: modul Maloprodaja i modul Veleprodaja. ERP Modul Maloprodaja sadrži sve vezano za prodaju na blagajni (od izdavanja računa, prijava maloprodajnih cijena, fiskalizacije pa nadalje), te razne preglede izdanih računa, načine plaćanja i poreza, rekapitulacije artikala itd. Modul Veleprodaja podržava ugovore s kupcem, prodajne cjenike, pregled ponuda, otpremnica i računa kupcu, pregled povratnica od kupca, pregled izvještaja, računa za predujam, odobrenja / terećenja itd. Također, modul daje i pregled zajedničkih funkcionalnosti oba modula, a to su: uvid u organizacijsku strukturu, matične podatke, podatke o poreznim grupama i stopama, upravljanje odnosima s kupcima i dobavljačima (CRM, engl. Customer Relationship Management), razne šifarnike, upravljanje radnim tijekom (engl. Workflow management system) te unos podataka (ručni ili iz vanjskih datoteka). Detaljan pregled funkcionalnosti modula Prodaja dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

ERP modul Financije i salda konti sadrži uvid u pomoćne evidencije (evidencije knjiga ulaznih računa (URA), knjiga izlaznih računa (IRA), obračuna PDV-a, obračuna kamata, opomena kupcima, kompenzacija itd.), knjigovodstvene evidencije (evidencije matičnih podataka knjigovodstva, unosa i promjena podataka, kontrolnih i knjigovodstvenih pregleda (izvještaja), pregleda (izvještaja) vezanih uz kupce-dobavljače (salda konti), financijske alate (strukturirane izvještaje)), te zajedničke matične podatke (šifarnici, interna organizacija, podaci o poreznim grupama, stopama itd.). Detaljan pregled funkcionalnosti modula dostupan je u PDF dokumentu ispod.

 
PDF | Detaljan pregled funkcionalnosti modula

Prikaz ekrana nekih segmenata naše ERP aplikacije:

Pitate se zašto biste kupovali cijeli ERP paket ako potrebe, prilike ili mogućnosti Vaše tvrtke trenutno dozvoljavaju tek nekoliko modula za najvitalnije sustave Vaše tvrtke? Mi u Osječkoj Radionici Kvalitetnih Aplikacija Vas razumijemo i slažemo se s Vama, te Vam iz istog razloga i nudimo mogućnost kupnje i implementacije samo određenih ERP modula – bez potrebe za odabiranjem cijeloga paketa.

ORKA ERP je procesno orijentirano ERP rješenje – za modeliranje poslovnih procesa koristi se BPM (engl. Business Proces Management) metodologija koja je integrirana u implementaciji procesa. Svaki modul našeg ERP rješenja može funkcionirati samostalno, a zajedno funkcioniraju kao skladna cjelina. Povezivanje između modula izvedeno je primjenom Java Message Service (JMS) protokola. Za povezivanje s drugim aplikacijama, koristi se Web service protokol kao i prijenos podataka datotekama. Općenito, u svom smo poslovanju okrenuti tehnološkim alatima koji dolaze iz open source zajednice.


ORKA ERP je potpuna web aplikacija, i pristup od strane klijenta se vrši putem Internet preglednika. Neovisna je o platformama i portabilna na veliki broj često korištenih operativnih sustava. Za daljinski pristup aplikaciji s naše strane koristimo najviše standarde (SSL, OpenVPN, implementirani COBIT i SOX protokoli).
Također, aplikacija je neovisna o korištenim bazama podataka – klijent sam bira bazu podataka u kojoj će spremati podatke ili koristi postojeću bazu.

ERP sustav, u pravilu, izrađujemo za svakog klijenta posebno, a naše gotove aplikacijske module prilagođavamo stvarnim potrebama tvrtke naručitelja našeg ERP sustava. Također, pratimo naše korisnike u njihovom rastu i uspjehu te im garantiramo razvojnu programsku podršku prema njihovim potrebama. Na taj način naš klijent dobiva informatičko rješenje koje je u potpunosti prilagođeno njegovim potrebama i ispunjava sve njegove zahtjeve, pa i one najspecifičnije.

Ukoliko razmišljate kako da poboljšate i dodatno povežete vaše interne poslovne procese ili vas zanima kako ERP informatičko rješenje može doprinijeti i vašem poslovanju – mi smo tim koji vam može pomoći. Iskoristite mogućnost prezentacije naših rješenja, kod nas ili u Vašem poduzeću. Dovoljno je da nam se obratite putem email.a na orka@orka.hr ili telefonom dogovorite prezentaciju, bez ikakvih obaveza ili troškova.

Mi smo iskusna ekipa koja razumije Vaše probleme i u nama ćete sigurno pronaći partnera na kojeg možete računati!

 

Themes and Plugins - Wordpress Commerce